Mailing system
כמויות גדולות
כמויות בינוניות
מכונת ביול דגם IJ70


משלבת מהירות ויעילות עם פשטות כדי לטפל במגוון עבודות, לרבות דיוור רחב-היקף במהלך תקופות שיא עסקיות.

דיגיטאלית, מאושרת לשימוש על ידי דואר ישראל משנת 2007 ואילך.
עיצוב מודולארי מאפשר להרחיב את המערכת כשצורכי הדיוור גדלים.
50 מחלקות רגילות, 200 מחלקות נוספות (אופציונאלי).
תמיכה מלאה בעברית.


יתרונות עיקריים:

פרודוקטיבית
• מעבדת עד 150 מכתבים בדקה. מערכת המדידה האוטומטית המהירה ביותר בפלח שוק זה.
• מכילה עד 50 תוויות לחיסכון בזמן כשמדפיסים מספר תוויות בעלות אותו ערך ביול.
• משטח שקילה אופציונאלי קובע באופן אוטומטי את סכום הביול הנכון וחוסך עד 20% בעלויות הביול.
• אפשרות שקילה של מספר פריטים יחדיו מגדילה את מהירות המדידה של פריטים שלא ניתן לעבד באופן אוטומטי (מעטפות וחבילות בעלות צורה חריגה). מבטלת את השלבים הנוספים שכרוכים בהנחת חבילה אחת בכל פעם על המשקל/משטח השקילה. מסוגלת לשפר את הפרודוקטיביות בעד 47%.
• מזין אוטומטי וסוגר משולבים משפרים את היעילות על ידי הזנה, סגירה ומדידה של עיצובי רוחב ואורך במקביל.
• 10 עבודות ניתנות-לתכנות מבטלות את הצורך להגדיר את המכונה שוב ושוב. (הפעלה בלחיצה אחת)

קלה לשימוש
• שתי רמות תפריטים בלבד עבור כל הפונקציות. מידע הדיוור השמור באותו המקום על המסך מאפשר למשתמשים ללמוד לנווט/לתפעל במהירות רבה.
• התאמה אוטומטית, שמאפשרת מדידה רציפה של מעטפות בעוביים שונים (עד עובי של "5/8).
• צג גראפי מרוכז בעל תאורה אחורית מאפשר בקרה קלה של כל הפונקציות מלוח בקרה יחיד על ידי שליפת פונקציות והגדרות שמשתמשים בהן באופן תכוף בלחיצה אחת.
• קידום תאריך אוטומטי מבטיח שהסימון יציין תמיד את התאריך הנכון ומצמצם את הסבירות לשגיאות יקרות. 


 
גמישה
המערכת יכולה להתאים עצמה ליישומי דואר משתנים/מתרחבים על ידי הוספת אפשרויות שכוללות:
• מחלקות נוספות
• אפשרות שקילה של מספר פריטים יחדיו
• משטח שקילה
• מסוע-עורם
• חיבור למוצרי תיוק של Neopost.


התאמה אישית ובקרה
• ניתוח, בקרה והקצאת עלויות דיוור של עד 200 מחלקות.
• אזהרת סף ביול נמוך מונעת סיום של דמי הביול באמצע סבב דואר, ומבטלת את העלות הגבוהה של קרנות מתקדמות.
• ניתן להציג דוחות על המסך או להדפיס אותם על תוויות.
• סיסמאות מותאמות אישית מבטלות את הצורך להדפיס לוחות ומפשטות את ההתאמה האישית של דואר.

מכונת ביול דגם IJ70